Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Branišovská 1160/31, České Budějovice-České Budějovice 2