Sbor Křestanské společenství Jičín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme také kázání v MP3 formě.