Město Moravská Třebová (Odbor životního prostředí)

Odbor je v oblasti přenesené působnosti orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ...