Město Moravská Třebová – Odbor investic a správy majetku (Odbor investic a správy majetku)

Činnost správy majetku spočívá převážně v oblasti samostatné působnosti na úseku nemovitého majetku města. Přijímá žádosti o byty a ubytování, připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v těchto věcech, kontroluje správu a údržbu bytového fondu, ...