Dům zahraničních služeb

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

Na poříčí 1035/4, Praha-Nové Město
Brzy zavírá (15:00)