Ing. Petr Němeček – SVĚTLO NA JÓGU (Cvičebna)

POŘÁDÁME PRAVIDELNÉ KURZY JÓGY KLIDNĚ I DYNAMICKY. VZCHÁZÍME ZE SYSTÉMU JÓGY PODLE KRIŠNAMAČARJI A JEHO ŽÁKŮ.
TĚLO MÁ VLASTNÍ INTELIGENCI, PRO INTELIGENCI TĚLA JE PŘIROZENÉ POHYBOVAT SE A INTELIGENCE TĚLA SE ROZVÍJÍ VHODNÝM POHYBEM.
JÓGU CVIČÍME PRO ...