EKOMONITOR – VODNÍ ZDROJE, ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD (Vodní zdroje Ekomonitor)

Komplexní služby v ekologii. Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Zhotovíme vodovody a kanalizaci. Provedeme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. Odebereme vzorky a zajistíme analýzy (voda, zemina, stavební materiály). Ekologické audity, analýzy rizik a posudky EIA – zhotovíme, monitorujeme. Odradonování řešíme od změření, zajištění dotace po realizaci. V plastikářské dílně vyrábíme provzdušňovače, odlučovače, septiky, nádrže, filtry, biofiltry, nádrže, jímky a domovní čistírny odpadních vod. Pořádáme semináře a konference a také vydáváme odborné publikace. Též ekologické audity, semináře, protihluková opatření.

Akce: http://www.ekomonitor.cz/seminare/kalendar-akci#hlavni