Minerva Česká republika, a.s. (Pobočka)

Společnost Minerva se orientuje na dodávání softwarových řešení napříč všemi procesy, která řeší potřeby podniků v úzkém rozmezí průmyslových odvětví. K těmto odvětvím patři automobilový průmysl, strojírenství a elektrotechnika, potravinářství a nápojový průmysl, výroba spotřebního zboží, farmacie a výroba zdravotnického zařízení.
Dlouhodobě spolupracujeme s významnými společnostmi v oboru informačních technologií. Partneři z hardwarové oblasti patří mezi světové špičky (IBM, Hewlett Packard, Oracle a další).
Systémový integrátor pro SW a HW. Dodáváme podnikový informační systém QAD Enterprise Applications pro výrobní a distribuční podniky se zaměřením na automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechniku, farmaceutický průmysl a zdravotnický materiál, potravinářství, nápoje a spotřebního zboží. Pokrývá oblasti výroba, finance, logistika, prodej a nákup. Poradenství pro zefektivnění podnikových procesů, e-business, outsourcing, BI, CRM, APS – plánování výroby, řízení velkoskladů, EDI, čárové kódy ve výrobě a distribuci.
Působíme na území celé ČR i SR.